Om mig

Arbetar sedan augusti 2015 som digitalt ansvarig på Danderyds Sjukhus. Har lång erfarenhet som kon­sult kring digital strategi, konceptutveckling UX och använd­bar­het för inter­ak­tiva tjäns­ter. Tidi­gare var jag med att grunda och driva Winston men lämnade det bolaget 2014 och anslöt mig till Effekt­ver­ket.

Jag är 44 år, bor i Vax­holm med mina barn Måns och Hugo. Jag lagar mat, dricker Dry Martini, springer, tränar och tävlar i swimrun så mycket jag hinner.

Vill du komma i kontakt så når du mig på andreas@ronder.se, 070–864 62 21 eller följ mig på

Lin­ke­din
Twit­ter
Face­book
Instagram
Flickr
Letterboxd
Goodreads
Skype


Några grejer jag arbetat med

 • Middagsfrid à la carte

  Tjänste- och konceptutveckling och interaktionsdesign för en ny tjänst inom matkasse-världen. Möjlighet att som kund hos Middagsfrid välja vilka måltider en matkasse ska innehålla.

  Jag var med inledningsvis för att ta fram ramarna för projektet och skissa på gränssnittet, både ur ett köpperspektiv och ett inloggat läge för befintliga kunder att hantera sin matkasse.

  Tjänsten lanserades i september 2015.

 • Com Hem

  Strategi, koncept och interaktionsdesign för att vidareutveckla och optimera Com Hems webbtjänst. En tjänst för nykundsrekrytering samt kundservice och merförsäljning för befintliga kunder.

  Tätt arbete med produktägare för att tillsammans med dem hitta och prioritera lämpliga områden att arbeta med för att vidareutveckla sajten.

  Analys av data kring hur webbtjänsten används, genomförande av användningstester och A/B-tester på utvalda delar av webbplatsen.

 • ÖTILLÖ - The swimrun world championship

  En av världens tuffaste endagarstävling. 65 km löpning och 10 km simning mellan Sandhamn och Utö i Stockholms skärgård.

  Jag arbetar med ÖTILLÖ och kvaltävlingarna Engadin Swimrun och Utö Swimrun. Bygger och underhåller de olika webbplatserna.

 • SVT Nyheter

  Interaktionsdesigner i nyhetsteamet på SVT under 2013. Primärt arbete med optimering av leveransen för mobilupplevelsen och optimera denna för nyhetskonsumtion.

  Arbete med idégenerering, konceptutveckling och interaktionsprinciper i tät dialog med nyhetsredaktionen.

 • SVT Öppet Arkiv

  Interaktionsdesign för SVTs nya videotjänst Öppet Arkiv. Ramverket baserades på videoprinciper som arbetats fram med syskontjänsten SVT Play. Men där SVT Play hade en mer direkt navigation kopplat till aktuella program handlade Öppet Arkiv mer om att botanisera och upptäcka.

  Navigationen och sättet att hitta program baserades därför mycket på taggar och kategorisering av program och avsnitt. Som utgångspunkt skulle ramverket för Öppet Arkiv hålla för en liten mängd program (vid lansering) men även för att fyllas på regelbundet för att på sikt nå ett komplett SVT-utbud.

 • SVT Tittarservice

  SVT ville förenkla och tydliggöra sin service gentemot sin publik och samtidigt bjuda in till dialog. Allt vad gäller programinformation, teknisk hjälp eller andra frågor som rör företaget och närbesläktat.

  Med en extern tjänst för kunddialog byggdes ett eget presentationsgränssnitt i SVTs kostym.

  Jag deltog som kravställare mot extern leverantör samt arbetade med interaktionsdesign och användbarhetstest för tjänsten.

 • Stalands

  Stalands behövde uppdatera sin digitala närvaro och jag deltog i ett förstudieprojekt för att staka ut vägen framåt kring vad den skulle innehålla.

  I förstudien gjorde jag bland annat en trafik- och sökordsanalys som låg till grund för konceptet kring informationsstruktur, och informationspresentation. Utöver det sattes även riktlinjer för bättre synbarhet i Googleträffar samt interaktionsdesign för den kommande tjänsten.

  Utvecklingsarbetet sköttes av Stalands utvecklingsbyrå med förstudien som grund. Lanserades som en av de första (och enda?) responsiva möbelsajterna i Sverige.

 • UR

  Jag var med som interaktionsdesigner i ett stort redesignprojekt för UR.se. I samband med byte av teknisk plattform valde UR att samtidigt se över innehåll, funktion och design på hela webbplatsen (UR Play exkluderat i det här projektet)

  Den huvudsakliga målgruppen för webbplatsen är lärare i skolmiljö och vi genomförde tidigt fokusgrupper och användarstudier för att se hur UR.se användes i skolmiljön.

  För att tillgodose behov hos lärare skapade vi en sajt där UR redaktionellt kan visa sitt utbud men även ett verktyg där lärare kan botanisera och hitta relevant innehåll för sina lektioner.

  Sökfunktion och tillhörande filter var viktiga ingredienser för att kunna tratta sig ner i innehåll men även för att hitta närbesläktat material.

  I och med sitt uppdrag inom public service var även tillgänglighet en viktig ingrediens lösningen.

  Som interaktionsdesigner i projektet arbetade jag med funktion och interaktion för att tillgodose lärarnas och redaktörernas olika krav och behov på lösningen.

 • Experis/Manpower Ramverk för EMEA

  I samband med att Experis skulle lanseras på en bredare marknad runt om i världen beslutades att respektive webbplats inom Europa skulle följa en enhetlig grafisk profil och struktur och ha en gemensam teknisk plattform.

  Jag deltog som strateg och interaktionsdesigner för att få fram mål, behov och slutlig lösning.

  Slutleverans för projektet blev dokument med guidelines som implementeringsstöd för de olika ländernas respektive utvecklingsprojekt.

  Under 2012 anpassades även ramverket för att även rymma webbplatserna inom varumärket Manpower.

 • Experis CV-registrering

  Flöde, funktion och interaktion för omarbete av befintlig CV-registrering.

  I tätt samarbete med affärsområde och utvecklingsavd- elning arbeta fram ett mer användarcentrerat verktyg.

  I nya versionen finns möjlighet att importera CV från LinkedIn, spara flera sökprofiler och arbeta med ett CV utifrån en checklista över vad som behöver göras för att vara sökbar i systemet.

  I fas två av projektet (2012) gjordes även hela verktyget om i ett responsivt ramverk för att fungera bättre i olika bredder och enheter.

 • Eniro

  Interaktionsdesigner för extranät där kunder kan administrera sitt företags kataloguppgifter. Arbete med flöde, wireframes och funktionsbeskrivningar.

 • SJ Intranät/Sök

  Ett avgränsat projekt kring sökupplevelsen på SJs intranät.

  Jag deltog i projektet med behovsanalys, interaktions- design och användbarhetstest.

  Efter driftsättning och ytterligare vidareutveckling driftsattes även delar av söktjänsten på SJs externa webbplats.

 • Fondmarknaden

  Fondmarknaden stod inför en relansering av varumärke för att locka till sig en bredare målgrupp än bara de nuvarande fondentusiasterna. En riktningsförändring och strävan mot att bli enklare och ”folkligare”.

  Jag deltog i arbetet med målgrupps och behovsanalys, konceptutveckling, interaktionsdesign och användbarhetstest.

Och några fler grejer

DeLaval (2012) Koncept och interaktionsdesign för sökbarhet i DeLavalas globala produktdatabas. Primärt använd av servicetekniker och installatörer runt om i världen.

Socialstyrelsen (2011 - 2012) Förstudie och kravframställning inför framtagande av informationswebbplats om förändringsarbete inom socialt arbete.

Handelsbanken (2010 - 2011) Uthyrd konsult på Handelsbanken för att utveckla ny tjänst för fond- och värdepappershandel. Arbetade med kravframställning, koncept, flöde och struktur, interaktionsdesign och användbarhetstest.

Niscayah (2010 - 2011) Kravframställning och interaktionsdesign för extranät i vilket Niscayahs kunder kan ta del av larmstatistik. Stort fokus på att göra informationen som visas i tjänsten mer visuell och lättåtkomlig även för den ej så initierade användaren.

Capio St Görans Sjukhus (2010) Informationsarkitektur, interaktions- design och användbarhetstest för arbete med intranät. Inledningsvis mycket arbete med kunskapsöverföring och förankring inom sjukhuset med fokusgrupper, intervjuer och referensgruppsmedverkan.

SVT (2009) Informationsarkitektur och interaktionsdesign för generellt informations- och presentationsramverk för Melodifestivalens webbplats.

SVT (2009) Omvärldsbevakning, framtidsspaning och föreläsning om för SVTs redaktion om medieanvändande bland barn och ungdomar idag och i framtiden.

Arbetsmiljöverket (2006) Informationsarkitektur och interaktionsdesign för del av Arbetsmiljöverkets intranät med information och verktyg för arbetsmiljöinspektörer. Inledningsvis stort fokus på användarmedverkan med intervjuer och strukturarbete. Användbarhetstest på såväl ursprunglig tjänst som nyutvecklad för att identi"era arbetssätt och användbarhet.

Dagens Nyheter (2001 - 2007) Arbetade löpande med vidareutveckling och förvaltning av webbplatsen kring såväl design som interaktionsdesign. Var delaktig i två större redesignprojekt av hela webbtjänsten.

Skanska (2001 - 2007) Ansvarig formgivare för Skanskas koncernwebbplats. En kanal huvudsakligen riktad till investerare, press, kunder och jobbsökande.

Ring mig
0708 646 221