Taggat med danderyds sjukhus

Nystart

17 augusti, 2015 13:56 Inga kommentarer

Idag slu­tar en peri­od i mitt liv. I mor­gon bör­jar en annan. Idag är min sista dag som kon­sult. I mor­gon “byter jag sida” och blir lands­tings­an­ställd.

Jag har nu unge­fär 18 år bakom mig som kon­sult inom digi­ta­la medi­er. I stort sett hela mitt yrkes­verk­sam­ma liv. En tid som gett mig enormt myc­ket erfa­ren­het och kon­tak­ter.
Läs vida­re om Nystart

17 augusti, 2015 13:56 Kommentera
Taggar: , ,